اشنایی با زبان روسی

7 بهمن 1396, 12:00 ق ظ نوشته شده توسط 
منتشر شده در اموزش زبان روسی
خواندن 35259 بار آخرین بار تغییر یافته شنبه, 07 بهمن 1396 10:16

زبان روسی جز گروه شرقی شاخه ی اسلاو از خانواده ی زبان های هند و اروپایی و زبانی تصریفی است؛ بدین معنی که قواعد دستوری و رابطه ی واژه ها در جمله از طریق دگرگونی خود واژه ایجاد میشود. خانواده ی زبان های هند و اروپایی به چند شاخه از جمله رمانس، گوتی، هند و ایرانی، شاخه ی بزرگ اسلاو و چندین شاخه ی دیگر تقسیم میشود. زبان های اسلاوی خود به سه گروه اسلاو شرقی (روسی، اوکراینی، بلاروسی)، اسلاو جنوبی ( در شرق بلغاری و مقدونی و در غرب صربی، بوسنیایی، کرواتی و اسلوونیایی) و اسلاو غربی (چک، اسلواکی، لهستانی و ..) تقسیم میشود. زبان های اسلاوی بیشتر از دیگر زبان های گروه هند و اروپایی به زبان های بالتیکی نزدیک هستند و به همین دلیل بعضی این دو گروه را در یک مجکوعه قرار داده و آن را بالتو-اسلاوی مینامند.
زبان روسی از 33 حرف که 10 تا ی آن حروف مصوت (гласный: А-Е-Ё-И-О-У-Ы-Э-Ю-Я)، 21 از آن حروف صامت (согласный: Б-В-Г-Д-Ж-З-Й-К-Л-М-Н-П-Р-С-Т-Х-Ц-Ш-Щ-Ф-Ч) و دو نشانه ی نرمی (Ь) و سختی (Ъ) تشکیل شده است. نشا نه ی نرمی و سختی و حرف Ы هیچگاه در ابتدای کلمه به کار نمیروند. زبان روسی در نظام نوشتاری خود دارای دو گونه حروف الفباست: حروف چاپی (печатные буквы) و حروف تحریری (рукописные буквы)
کلمات در زبان روسی از یک یا چند هجا تشکیل میشوند. در کلماتی که بیشتر از یک هجا هستند، یکی از هجا ها با فشار بیشتری نسبت به دیگر هجا ها تلفظ میشود که آنجا محل قرار گرفتن تکیه ی کلمه است. تکیه ی واژه در زبان روسی متحرک است و با تغییر محل خود در ساختار یک کلمه معانی دستوری مختلفی را بیان میکند.
در این زبان مصوت ها به دو گروه سخت (А-О-У-Э-Ы) و نرم (Я-Ё-Ю-Е-И) تقسیم میشوند که برای هر یک از مصوت های سخت میتوان معادلی در گروه مصوت های نرم مشخص کرد. مصوت های نرم در واقع ترکیبی هستند از ترکیب صامت Й (ی کوتاه) با مصوت های سخت A-О-У-Э
در زبان روسی 21 صامت وجود دارد که بر اساس دو مشخصه ی سختی و نرمی یا زنگدار بودن و بی زنگ بودن تقسیم میشوند. در این زبان صامت های Б-В-Г-Д-З-К-Л-М-Н-П-Р-С-Т-Ф-Х را میتوان هم نرم و هم سخت تلفظ کرد.صامت های Ж-Ш-Ц همیشه سخت هستند چنانچه مصوت های نرم بعد از این حروف به کار روند صامت های مذبور را نرم نمیکنند. صامت های Щ-Ч همیشه نرم هستند.
و اما صامت های زنگدار آن دسته ازصامت ها هستند که به هنگام تلفظ تار های صوتی به لرزه در می آیند: Б-В-Г-Д-Ж-З-Л-М-Н-Р-Й ولی در تلفظ صامت های بی زنگ تار های صوتی در حالت سکون و آرامش قرار دارند و در نتیجه جریان هوا بدون اینکه تار های صوتی را به ارتعاش دراورد از طریق دهان یا بینی خارج میشود مانند: П-Ф-К-Т-Ш-С-Х-Ц-Ч-Щ
در زبان روسی اسامی دارای جنس هستند: مذکر،مونث و خنثی. اسامی مختوم به А-Я مونث و اسامی مختوم به О-Е-Ё خنثی هستند. اسامی مذکر در حالت نهادی غالبا دارای پایانه صرفی صفر یا تهی هستند. به بیانی دیگر اسامی مذکر در زبان روسی غالبا به حروف صامت ختم میشوند.اسامی مختوم به Ьدر زبان روسی میتوانند هم مونث و هم مذکر باشند.
از آنجا که زبان روسی زبانی تصریفی است، پایانه اسامی در حالت های مختلف مفعولی و ... تغییر میکند. زبان روسی دارای 6 حالت مختلف (падеж) است. حالت نهادی (именительный падеж)که در آن اسامی تغییر نمیکنند، حالت مفعولی(винительный падеж) ، حالت اضافی(родительный падеж) ، حالت به ای(дательный падеж) ، حالت با ای (творительный падеж)و حالت اضافه ای(предожный падеж) .

رای دادن به این مورد
(0 آرا)
پشتیبان سایت"ویستا وب"

دپارتمان تخصصی طراحی و توسعه وب

JoomShaper