رویداد های گروه زبان روسی

22 خرداد 1394

معرفی و تاریخچه

 • Time: 3.00PM to 6.00PM
 • Gate Open: 2.00PM
15 بهمن 1393

یکی از ابزارهای مهم تعامل ملت ها زبان است

 • Time: 3.00PM to 6.00PM
 • Gate Open: 2.00PM
 • Location: South Bridge, Edinburgh, EH8 9YL
15 بهمن 1393

آموزش زبان روسی در دانشگاه های ایران

 • Time: 5.00PM to 6.30PM
 • Gate Open: 4.00PM
 • Location: Town hall, Stockholm, 5767p
15 بهمن 1393

اعضای هیات علمی مدعو گروه زبان روسی

 • Time: 2.00PM to 04.30PM
 • Gate Open: 1.00PM
 • Location: City Road, Fc leverkusen4532
JoomShaper