تماس با دانشکده

 

آدرس: تهران ـ اوین ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 22431707 ـ 021 

دورنگار: 22431706 ـ 021

نشانی الکترونیکی دانشکده ادبیات و علوم انسانی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ویژه دانشجویان:

ارتباط با رئیس دانشکده:                                                      این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ارتباط با معاون پژوهشی دانشکده:                                            این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ارتباط با معاون آموزشی دانشکده:                                             این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ارتباط با معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده:                                 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر ریاست دانشکده22431707 - 29902497

معاونان دانشکده:

       پژوهشی

       آموزشی

       تحصیلات تکمیلی

 

22431708 - 29902493

22431708 - 29902493

22431708 - 29902493

مدیر گروه ها:

       تاریخ

       زبان چینی

       زبان و ادبیات آلمانی

       زبان و ادبیات انگلیسی

       زبان و ادبیات عرب

       زبان و ادبیات فارسی

       زبان و ادبیات فرانسه

       زبانشناسی

       علوم اجتماعی

       فلسفه

 

29902450

29902433

29902472

29902471

29902440

29902473 ـ 29902430

29902446

29902492 - 299024669

29902460

29902467 - 29902478

آموزش کارشناسی 29902441 - 29902494
آموزش تحصیلات تکمیلی 29902465 ـ 29902464
دبیرخانه 29902442
مدیر اجرایی 29902500
کارشناس پژوهشی 22431708 - 29902493

دفتر نشریه:

       پژوهشنامه نقد ادب عربی

       تاریخ ادبیات

       تاریخ ایران

       تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی

       شناخت

       نقد زبان و ادبیات خارجی

 

29902481

29902489

29902439 - 29902449

29902460

29902478

29902490 - 29902447

کتابخانه 29902466
سایت 29902443
 

 

JoomShaper