دانلود جزوه های آموزشی

سطح های آزمون بین المللی زبان روسی

موفقیت در آزمون مقدمانی نشان دهنده صلاحیت در سطح مقدماتی زبان روسی است که متقاضی را در نیاز های ارتباطی مقدماتی در موارد محدودی از موقعیت های روزمره توانا می سازد.

 

 

سطحصلاحیت هاتوانایی های دارنده هر سطححداقل دانش لغت ( حداقل لغات مورد نیاز)
مقدماتی (جزء سطح پایه) موفقیت در آزمون مقدمانی نشان دهنده صلاحیت در سطح مقدماتی زبان روسی است که متقاضی را در نیاز های ارتباطی مقدماتی در موارد محدودی از موقعیت های روزمره توانا می سازد.   750
پایه موفقیت در آزمون پایه (پیش متوسط) نشان دهنده صلاحیت در سطح پایه زبان روسی است که متقاضی را در نیازهای اساسی ارتباطی در موارد محدودی از موقعیت های روزمره و ارتباطات فرهنگی توانا می سازد. این سطح برای بدست آوردن تابعیت روسیه مورد نیاز است.برای تحصیل در موسسات آموزشی روسیه کافی نیست به جز برای دوره های مقدماتی دانشگاه ها که برای خارجی ها برگزار می شود. 1300
سطح یک (متوسط) موفقیت در آزمون سطح یک نشان دهنده صلاحیت در سطح متوسط زبان روسی است که متقاضی را در نیازهای اصلی ارتباطی در موقعیت های روزمره ، ارتباطات فرهنگی ، آموزشی و حرفه ایی توانا می سازد. توانایی ورود به موسسات آموزش عالی و یک مورد الزامی برای دانشجویان رشته زبان روسی است . این سطح معمولا بعد از یک سال از دوره پایه کسب می گردد. 2300
سطح 2 (پیشرفته) موفقیت در آزمون سطح 2 نشان دهنده صلاحیت در سطح بالای زبان روسی است که متقاضی را بطور گسترده و وسیعی در نیازهای ارتباطی در موقعیت های روزمره ، ارتباطات فرهنگی ، آموزشی و حرفه ایی توانا می سازد. توانایی بدست آوردن لیسانس (کارشناسی) ، فوق لیسانس(کارشناسی ارشد) و دکترا از دانشگاه های روسیه بجز در بعضی رشته های تحصیلی 10000
سطح 3 (حرفه ایی) موفقیت در آزمون سطح 3 نشان دهنده صلاحیت در سطح حرفه ایی زبان روسی است که متقاضی را به ارتباطی روان و سلیس در کلیه موقعیت های ارتباطی توانا می سازد. برای انجام تحقیقات علمی به روسی و تدریس روسی در دروه های سطح ابتدایی توانایی شرکت در زبان شناسی ، ترجمه ،ترجمه شفاهی ، ویرایش ، روزنامه نگاری، امور سیاسی (دیپلماتیک) و مدیریت در محیط های روسی زبانان و به دست آوردن دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا در این زمینه ها ( به جز تخصص در زبان شناسی) 12000 ( 7000 تا از لغات پرکاربرد)
سطح 4 (تسلط کامل) موفقیت در آزمون سطح 4 نشان دهنده صلاحیت در سطح تخصص و تسلط در زبان روسی است که متقاضی در زبان روسی صلاحیتی مثل روس زبانان دارد توانایی به دست آوردن فوق لیسانس در زبان شناسی و انجام همه کارها در رشته زبان شناسی روسی 20000 ( 8000 تا از لغات پرکاربرد)

 

JoomShaper